Foto

Albert Ugland, Francis Bull og O.A. Aalholm i arkivets lesesal
Albert Ugland, Francis Bull og O.A. Aalholm i arkivets lesesal

Foto er i dag en viktig kilde til kunnskap om fortiden. Aust-Agder museum og arkiv har ansvar for fotobevaring i vårt fylke. Vi samler inn, oppbevarer, registrerer og formidler fotografier, negativer og filmer. I dag består samlingen av ca. 500.000 bilder, de fleste originale.

Foto finnes i mange former og i mange typer arkiv. De er en viktig kilde til kunnskap om vår fortid og vår samtid. De forteller om bosetting, kommunikasjon, klær, arbeid, hverdag og fritid.

Billedsamlingene blir oppbevart i sikre magasiner. Vårt mål er å registrere tilveksten i Asta, og enkeltbildene lagres i Primus. Foreløpig blir de også søkbare i trykte kataloger. 

Mange av de digitaliserte bildene kan søkes opp på DigitaltMuseum. Det er også satt igang egne digitaliseringsprosjekter som digitaliseringen av Fürst album.

Reproduksjoner av våre bilder kan bestilles på lesesalen eller ved å henvende seg på postmottak@aama.no. Vi leverer kopier til privat bruk, trykksaker, utstillinger mm. Kopiene leveres på fotopapir eller digitalt.

Prisliste foto

Lovdata - Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)
Digitalt museum - Aust-Agder kulturhistoriske senter
Galleri NOR - Nasjonalbibliotekets fotoarkiv