"Vikingsverdet frå Langeid"

SVERD Copyb
SVERD Copyb

Samfunnsfag

Det rikt dekorerte sverdet som ble funnet i en vikinggrav på Langeid i Setesdal i 2011 er et unikt funn. Hvem var mannen som eide sverdet? Hvorfor har sverdet kristne symboler?

I vikingtida var sverdet selve symbolet på makt og rikdom. Det var en tid med store omveltninger, maktkamper og religionsskifte. Sverdet er funnet i en hedensk grav, datert til år 1025-1050. Det er i samtiden til Olav Haraldsson med tilnavnet Olav den Hellige!

Sammen med andre funn fra utgravningen forteller utstillingen om en spennende brytningstid mellom hedendom og kristendom, om utstrakt reising og rike handelsforbindelser, og et lite stykke Norgeshistorie! Gjenstandene er utlånt fra Kulturhistorisk museum i Oslo.

Maks antall elever: 25
Varighet: 45-60 min

NB! UTSTILLINGEN STÅR KUN SEPTEMBER - NOVEMBER.