Historiequiz - Krakket i Arendal 1886

KUBEN Krakket 1 6056 Fotogc
KUBEN Krakket 1 6056 Fotogc

Samfunnsfag

I starten av 1886 var Arendal en av Norges rikeste byer. Velstanden var stor og kulturlivet blomstret. Så en vakker høstdag endret alt seg.  Det store bankkrakket i Arendal slo ned som lyn fra klar himmel. Krisen fikk store konsekvenser for både fattig og rik, og bidro blant annet til opprettelsen av Det norske Arbeiderparti. 

I dette undervisningsopplegget vil elevene møte Arendal anno 1886, og få bedre kjennskap til en av de viktige hendelsene i Arendals og Aust-Agders historie. Opplegget er todelt. I første del vil elevene i grupper få utforske utstillingen om det store bankkrakket i Arendal. I andre del vil gruppene bli utfordret i en quiz med spørsmål knyttet til hva de har sett, hørt og lest i utstillingen.


Målgruppe: 8. – 10. trinn
Fag med kompetansemål: samfunnsfag
Maks antall elever: 30
Varighet: 60 minutter
Sted: KUBEN i Arendal


Kompetansemål

samfunnsfag 8. til 10. trinn
presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag