Fra jordbruk til industri og velferd

DSC 9733
DSC 9733

Quiz - Samfunnsfag

I dag er Norge en selvstedig stat og det norske samfunnet preget av industri og velferd, men har det alltid vært slik?

I løpet av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet gjennomgikk det norske samfunnet store endringer. I starten av 1800-tallet var Norge fortsatt et utpreget jordbrukssamfunn, mens en ved århundreskiftet ble et industrisamfunn. I samme periode gikk Norge fra å være en del av Danmark til å bli en selvstendig stat. Det er også i denne perioden grunnlaget for dagens norske velferdsstat ble lagt.

Gjennom utforskning av utstilte objekter, tekst, bilde, lyd og film i ulike utstillinger vil elevene få kjennskap til viktige deler av norsk historie fra 1800-tallet og frem til 1960-tallet.

Maks antall elever: 60, store grupper forutsetter to lærere
Varighet: 60 minutter

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.chr.molaug@aama.no