Dagligliv i Aust-Agder

Illustrasjon Dagligliv I Aust Agder 1
Illustrasjon Dagligliv I Aust Agder 1

Samfunnsfag

Er alt som står i historieboka sant? Hvor har forfatterne egentlig hentet opplysningene i fra? Hva er en historisk kilde? Har historie noe med nåtiden og fremtiden å gjøre?

“Dagligliv i Aust-Agder” er et undervisningsopplegg der elevene får arbeide med ”ekte” kilder i klasserommet. Med utgangspunkt i fem emner (idrett, utvandring/innvandring, krisetider, fattigdom og landbruk), har vi plukket ut flere primærkilder og sekundærkilder. Samtlige kilder er hentet fra arkivet og biblioteket på KUBEN og belyser livet til mennesker i Aust-Agder i ulike tidsperioder.

Formålet er å gi elevene mer kunnskap om vår historie, både vår nære hverdagshistorie og de større linjene, og samtidig trene dem i kildebruk og kildekritikk.

Undervisningsopplegget består av fem oppgavesett med tilhørende kilder. Oppgavesettene består av spørsmål til kildene, temaoppgaver og en diskusjonsoppgave. Temaoppgavene og diskusjonsoppgaven kan fungere både som ekstraoppgaver til kildespørsmålene og som selvstendige oppgaver. Til hvert oppgavesett medfølger også en kort introduksjon av tema og ordforklaringer.

Undervisningsopplegget kan lastes ned som PDFer på /skole-og-barnehage/vederegaaende/dagligliv-i-aust-agder/ eller bestilles som en arkivboks med trykte kilder og oppgavesett for kroner 200 per stk. Undervisningsopplegget kan også gjennomføres på KUBEN i Arendal i kombinasjon med omvisning i arkivmagasin og fremvisning av originale kilder. 


Målgruppe: 8. - 10. trinn
Fag med kompetansemål: Samfunnsfag
Maks antall elever:35
Varighet: 2x45 minutter
Sted: Den enkelte skole eller på KUBEN

Kontaktperson:

Gaute Molaug, tlf 37 01 79 22
gaute.christian.molaug@aama.no

Kompetansemål

Samfunnsfag 8. til 10. trinn
reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag

gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen

drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet