"Vikingsverdet frå Langeid"

SVERD Copyb
SVERD Copyb

Samfunnsfag/KRLE

En unik mulighet til å se Norges flotteste vikingsverd! Praktsverdet ble funnet i en vikinggrav på Lengeid i Setesdal i 2011.


I vikingtida var sverdet selve symbolet på makt og rikdom. Det var en tid med store omveltninger, maktkamper og religionsskifte. Sverdet er funnet i en hedensk grav, datert til år 1025-1050. Hvem var mannen som eide sverdet? Hvorfor har sverdet kristne symboler? Sammen med andre funn fra utgravningen forteller utstillingen om en spennende brytningstid mellom hedendom og kristendom, om utstrakt reising og rike handelsforbindelser, og er et lite stykke Norgeshistorie!

Gjenstandene er utlånt fra Kulturhistorisk museum i Oslo.

Maks antall elever: 25
Varighet: 45-60 min

NB! UTSTILLINGEN STÅR KUN SEPTEMBER - NOVEMBER.