På motorvei til vikingtida

DSC 0123
DSC 0123

Samfunnsfag, Kunst og håndverk

I forbindelse med den nye E-18 traseen mellom Tvedestrand og Arendal drives det arkeologiske utgravinger. Hvordan kan arkeologene vite det de vet?

Utstillingen UnderVEIs året etter viser funn fra utgravinger fra 2015. Funnene stammer i hovedsak fra steinalder, men i dette undervisningsopplegget forklarer vi litt om arkeologens oppgaver og metoder, og trekker det videre mot andre perioder, via bronsealder til vikingtid.

I utstillingen Chronica, som handler om Snorres kongesagaer, ser vi et ekte skinnbrev, og hører under hvilke forhold Snorre skrev kongesagaene.

Til slutt prøver vi oss på ”vikinghåndverk”: Vi lærer å lage bånd slik de kunne gjøre det i vikingtiden med plantefarget garn.

Målgruppe: 5. – 7. trinn

Fag: Samfunnsfag og Kunst og håndverk

Maks antall barn: 40. Store grupper må deles. Forutsetter to lærere.
Varighet: 90 min
Sted: Underveis, Chronica + store undervisningsrom

NB! Utstillingen står bare ut kalenderåret 2016. Da skal funnene leveres tilbake til Kulturhistorisk Museum i Oslo.

Kontaktinformasjon ved bestilling:

Kari Helene Kullerud, tlf 37 01 79 19
kari.helene.kullerud@aama.no 

Jenny Eik Pilskog, tlf 37 01 79 20
jenny.eik.pilskog@aama.no

Kompetansemål:

Samfunnsfag:

Historie

  • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Geografi

  • registrere og tolke spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde å seie for danning av landskap og heile landet

Kunst og håndverk

  • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon