Kurs og konferanser

Kurs
Kurs

Arkiv:

I 2017 tilbyr vi følgende kurs her hos oss på KUBEN. Alle kursene er gratis for våre eiere og vil bli gjennomført på KUBEN i Arendal. Under ser dere tid, sted og påmeldingsfrist. Alle kursene varer fra kl. 9-12, og påmelding gjøres via e-post til monika.k.haland@aama.no

NB! Merk tydelig hvilket kurs du vil delta på!


Innsyn og offentlighet:

Tid: 28. september kl. 9-12

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: Arkivledere, ledere og saksbehandlere

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: 21. september

Dette kurset tar for seg innsynsrett og arkivets rolle. Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Innsynsretten vår er regulert gjennom flere lover, men den ivaretas også ved å praktisere "meroffentlighet". Vi ser på sentralt lovverk og kommer med eksempler.

Presentasjon til kurset

 

Ordningskurs – Fra kaos til orden

Tid: 24. oktober kl. 9-12

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: Arkivledere, arkivmedarbeidere og merkantilt ansatte

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: 17. oktober

Offentlige virksomheter er lovpålagt å avlevere ordnede arkiv til arkivdepot. I dette kurset gir vi en oversikt over hvilke krav som ligger i lovverket, og hvordan arkivene skal være før de kan avleveres til KUBEN. Ved bruk av praktiske eksempler går vi videre gjennom de ulike delene av ordningsarbeidet og gir tips om hvordan arkiver kan ordnes mest mulig effektivt ift. tidsbruk og kvalitet.

 

Museum:

  • Renhold for personale som holder rent i kulturhistoriske bygninger
  • Gjenstandens museale liv fra A-Å
  • Dokumentasjon og registrering av gjenstander
  • Primus - digital katalog for gjenstander og foto
  • Å lage museumsutstillinger

Konferanser:

KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv er sekretariat for det arkivfaglige fylkesforumet, der samtlige arkivledere i medlemskommunene deltar.

I tillegg avholdes en årlig fylkeskonferanse som er åpen for saksbehandlere, ledere og arkivpersonale. Emner som har vært behandlet på disse konferansene, er konsesjonspliktige personregistre, praktisering av offentlighetsloven, arkivloven med forskrifter - konsekvenser for kommunene.