Kurs og konferanser

Kurs
Kurs

På bestilling kan vi tilby følgende kurs:

Arkiv:

  • Kurs i ordning av arkiv (1 til 4 timer)
  • Grunnkurs i Arkiv (2 dager)

Kursene arrangeres på bestilling fra medlemskommunene og vil vanligvis holdes i den kommunen som bestiller kurset. I noen grad samarbeider medlemskommunene om felles kurs.

Museum:

  • Renhold for personale som holder rent i kulturhistoriske bygninger
  • Gjenstandens museale liv fra A-Å
  • Dokumentasjon og registrering av gjenstander
  • Primus - digital katalog for gjenstander og foto
  • Å lage museumsutstillinger

Konferanser:

KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv er sekretariat for det arkivfaglige fylkesforumet, der samtlige arkivledere i medlemskommunene deltar.

I tillegg avholdes en årlig fylkeskonferanse som er åpen for saksbehandlere, ledere og arkivpersonale. Emner som har vært behandlet på disse konferansene, er konsesjonspliktige personregistre, praktisering av offentlighetsloven, arkivloven med forskrifter - konsekvenser for kommunene.