Nytt om gammelt

I perioden 1983 til 2004 leverte Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet stoff til en fast spalte i Agderposten, i de første årene kjent som «Gammelt nytt», siden under vignetten «Nytt om gammelt».

Tematisk tar de ulike artiklene for seg et bredt utvalg lokalhistoriske emner, ofte med utgangspunkt i det arkiv- og gjenstandsmaterialet som nå oppbevares ved KUBEN.

De nærmere 370 identifiserbare artiklene som hittil har ligget skjult i gamle årganger av Agderposten gjøres nå tilgjengelig for et allment publikum.Emneinngang:

Eldre historie,
1500 til 1800,
Etter 1800,
Museum,
Arkiv,
Aviser,
Bilder og kart,
Bygninger,
Gjenstander,
Arkeologi,
Landbruk,
Gårder og plasser,
Kyststrøk,
Fjell- og dalbygder