Nytt om gammelt

I perioden 1983 til 2004 leverte Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet stoff til en fast spalte i Agderposten, i de første årene kjent som «Gammelt nytt», siden under vignetten «Nytt om gammelt».

Tematisk tar de ulike artiklene for seg et bredt utvalg lokalhistoriske emner, ofte med utgangspunkt i det arkiv- og gjenstandsmaterialet som nå oppbevares ved KUBEN.

De nærmere 370 identifiserbare artiklene som hittil har ligget skjult i gamle årganger av Agderposten gjøres nå tilgjengelig for et allment publikum.

1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 

 Årgang:

1983,
1984,
1985,
1986,
1987


Emner:

Eldre historie,
1500 til 1800,
Etter 1800,
Museum,
Arkiv,
Bøker og trykksaker,
Aviser,
Bilder og kart,
Foto,
Bygninger,
Klær og tekstiler,
Gjenstander,
Etnografika,
Arkeologi,
Sjøfart og skipsbygging,
Gruver, jern og metall,
Trelasthandel,
Håndverk,
Industri,
Landbruk,
Fangst og fiske,
Hushold og håndarbeid,
Arbeidsliv,
Politi og rettsvesen,
Politikk,
Skole og læring,
Helse og sosial,
Samferdsel,
Foreninger og organisasjoner,
Kvinner,
Bønder,
Klassekamp,
Gårder og plasser,
Kunst og kultur,
Musikk, dans og drama,
Idrett,
Ferie og fritid,
Tro og religion,
Slaver,
Krig,
Kyststrøk,
Innlandsbygder,
Fjell- og dalbygder,
Europa,
Amerika,
Afrika,
Asia,
Jordbruk,
Seilskuter,
Kunst,
Arkitektur,
Skipsfart,
Kulturhistorie