Arne Vinje Gunnerud Skulptur

AVG M Folk
Solvognii
Solvogn II er en av de flotte skulpturene du kan se i utstillingen.  
AVG M Folk

Arne Vinje Gunnerud så på kunst som et universelt språk – et viktig redskap i kommunikasjonen mellom mennesker. «Kunst taler der det vanlige språk ikke strekker til», sa han.

Den maritime verden er et gjennomgangstema hos Gunnerud. I forhistoriske kunst og norrøn mytologi fant han metaforer for å kunne beskrive forhold i sin samtid.

Gunnerud arbeidet vesentlig i bronse, tre og stein. Han hadde en stor produksjon og omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland. Offentlige arbeider av Gunnerud finnes over hele Norge og i enkelte andre land. Han er også representert ved en rekke kunstmuseer.

Arne Vinje Gunnerud var født i Oslo, men bodde mesteparten av sitt liv i Arendal. Han var utdannet ved Kunst- og Håndverksskolen og Statens Kunstakademi.

Samlingen eies av Aust-Agder Fylkeskommune, mens KUBEN har forvaltnings- og formidlingsansvaret. Utstillingen åpnet søndag 29. november 2015.

 

Solvognii
Solvogn II er en av de flotte skulpturene du kan se i utstillingen.