Salg av bøker og hefter

Eydehavn Museet har utgitt et eget hefte, som inneholder både tekst og bilder hentet fra utstillingen i første etasje. Utstillingen beskriver i store trekk utviklingen her på Eydehavn i nyere tid. Heftet koster kr 50,-.

Museet selger også bøker og andre hefter:

Stokken historielag utgir et årsskrift kalt "Stokken". Av disse selger museet flere årganger. Museet har nå fått tak i flere utgaver av Harald Berntsens "Trekk av Stokkens historie". Vi selger også enkelte utgaver av Aust-Agder kulturhistoriske senters årbok; Aust-Agder Arv.

IL Sørfjell fyller 100 år i 2016 og i den forbindelse selger vi deres jubileumsbok "Sørfjell i 100 år".

I tillegg har vi boken "Eydehavn. Fortellinger om et industristed", en bok om Arendal Smelteverk, om Austre Moland kirke, om Stokken kirke og kirkeskip i Aust-Agder.