Hva skjer i 2017?

Bestyrer har som oppgave å ta best mulig vare på museets samlinger av gjenstander, fotografier og arkivmateriale. Dette jobbes det med hele året.

I sommer åpnet vi for sesongen søndag 25. juni og hadde åpent til skolestart. Vi ønsket spesielt velkommen fredag 21. juli. Da avduket vi på Torvet en byste av Nils Hjelmtveit. Det ble en verdig markering med avdukingstale, kulturinnslag og enkel servering på Eydehavn kulturhus. Bysten er laget av kunstneren Ferdinand Wyller.

Nils Hjelmtveit hadde i hele sitt voksne liv en viktig rolle som politiker og privatperson, både her i Stokken, i Aust-Agder og i regjering. Nils Hjelmtveit kom til Eydehavn i 1913 som lærer og ble senere både skolebestyrer, ordfører, statsråd og fylkesmann i Aust-Agder. Han betydde mye for Eydehavn både som skolemann, politiker og aktiv deltaker i kulturlivet her. Det er utgitt et jubileumshefte om Hjelmtveit som selges på Eydehavn Museet.

Vi minner om vår nyeste utstilling kalt "Marens minner". Dette er en utstilling om kystkvinners arbeid i eldre tid. Bilder, gjenstander og tekster forteller om kvinners hverdagsliv her i distriktet før industrien kom til bygda.

 Museets utendørs utstilling "Eydehavn 100 år. Mennesker fra historien" er fortsatt åpen. 13 plakater danner en 3 km lang rundtur her. Du finner kart ved info-plakaten utenfor museet. Legg turen til Eydehavn før utstillingen tas ned i 2018!

 På Eydehavn Museet jobbes det i løpet av året på flere plan for å utvikle museet. Det utarbeides hvert år en virksomhetsplan for bestyrer og lokalstyret jobber med ulike arrangement og det årlige Eydehavn-seminaret.