Foredrag om bever og kulturandskap

Her kan du lese foredraga frå utstillingsopninga 7. juni 2015.

Dr. Duncan Halley frå Norsk Institutt for Naturforsking haldt foredrag om temaet "Bever fra Åmli erobrer Europa. Historien om utsetting og spredning siden 1920-tallet". Han har bl. a. forska på korleis beveren har blitt sett ut og etablert seg i område der den tidlegare var utrydja. 

Biolog Ellen Svalheim frå Bioforsk haldt foredrag om "Lauvingstinene og kulturlandskapet på Øvre Ramse". Lauvingstinene er sjeldne og unike kulturlandskap, både når det gjelder kulturverd og biologisk mangfald.