Organisasjon

Aust-Agder museum og arkiv IKS avd KUBEN (tidl. Aust-Agder kulturhistoriske senter) er et interkommunalt selskap hvor fylkets 15 kommuner og fylkeskommunen i Aust-Agder er eiere.

Deltakeransvar utgjør 21/50 for Aust-Agder fylkeskommune, 16/50 for Arendal kommune og for de øvrige 14 kommuner 13/14/50 på hver. Deltakeransvaret tilsvarer eierandelen i selskapet.

Representantskapet er Aust-Agder museum og arkivs øverste myndighet og de deltakende kommuner og fylkeskommunen utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette.

Styret har ansvaret for driften av selskapet.