Kulturkveld - Lofthusopprøret

Vi inviterer til Kulturkveld onsdag 31. mai kl 19. Kveldens tema er Lofthusopprøret.

Kilder til Lofthusopprøret 1786-87

Lillesand-mannen Christian Jensen Lofthus ledet for 230 år siden det største bondeopprøret i Norge under dansketiden. Førstearkivar i Arkivverket, Margit Løyland, vil fortelle om kommisjonsrapportene og rettsbehandlingen av Lofthusopprøret i 1786-87.

Løyland jobber med dette feltet i Arkivverket, og materialet vil bli gitt ut i bokform i serien «Kildeutgivelser fra Riksarkivet». Boka vil komme i 2017 eller 2018. På Kulturkvelden får du muligheten til å bli bedre kjent med dette materialet før det blir gitt ut.

Velkommen!
Gratis inngang, salg av kaffe og lefser.