Forskningsprosjekter ved KUBEN

0008
Pergamentbrev utstedt av lagmannen Jon Simonssøn på Halshaug 15. mai 1564. Dokumentet er del av diplomsamlingen ved KUBEN, AA 139. Teksten er publisert i Diplomatarium Norvegicum, bd. VII nr. 800.  
0008
Pergamentbrev utstedt av lagmannen Jon Simonssøn på Halshaug 15. mai 1564. Dokumentet er del av diplomsamlingen ved KUBEN, AA 139. Teksten er publisert i Diplomatarium Norvegicum, bd. VII nr. 800.  

Det arbeides for tiden med å utarbeide et felles forskningsprogram for Aust-Agder museum og arkiv avd. KUBEN. Der vil det blinkes ut overordnede forskningsprosjekter de ansatte oppfordres til å ta del i.

Løpende forskningsprosjekter per dags dato:

Hilde L. Austarheim: Merdøgaard - fra hjem til museum. 
Kjell-Olav Masdalen: Erik Munk.
Anne Tone Aanby: Skipsbygging og båtbygging på Nedeneskysten.
Andre prosjekter: se Forskernettverk Agders oversikt over regionalhistoriske forskningsoppgaver (2007).