Lesesal

Lesesalen
Lesesalen

På lesesalen kan du benytte vårt materiale.

Transkripsjon og kopiering

Personalet tilbyr hjelp til å transkribere tekst fra gotisk skrift. Prisen på dette er kr. 125,- pr. utskrevet side, og i tillegg beregnes 25% mva.
 
Priser på kopiering er som følger: 
A4:
2,50 + mva.
A3:
4,00 + mva

Bestilling inntil 4 kopier,- er gratis. Fotokopier kan desverre ikke tas fra aviser.

 
Klausulerte saker
De fleste arkiver eldre enn 60 år er åpne for bruk, men på grunn av personvernet vil enkelte serier være klausulert i lengre tid. Det gjelder f.eks. taushetsbelagte opplysninger i straffesaker, fengselsarkiver og helsearkiver (80 år), statistisk grunnlagsmateriale med personopplysninger, opplysninger i barnevernssaker og adopsjonssaker (100 år).

Selv om arkivet en søker innsyn i er klausulert, kan en likevel få innvilget innsyn. Dette gjelder f.eks. innsyn i taushetsbelagte opplysninger der forvaltningsloven med forskrft kan gi deg innsynsrett. Søkes det innsyn på vegne av andre, kreves skriftlig fullmakt fra vedkommende. Henvendelser som gjelder innsyn i klausulert materiale krever saksbehandlingstid.

Saksbehandlingstid
For henvendelser som krever saksbehandling gjelder saksbehandlingstid på opptil fire uker etter forvaltningslovens § 11a. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å besvare henvendelsen så raskt som mulig.